SIA Ciemats telefonsNoderīga informācija SIA Ciemats telefons67 901 050

Aktuāli

RN “Ciemats” SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas patērētās MWh un apkures izmaksas 2017. gada novembra mēnesī 14 Decembris 2017 Paziņojumi

Informācija par RN “Ciemats” SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas patērētajām  MWh un apkures izmaksām 2017. gada novembra mēnesī pieejama pielikumā!

Iznākusi decembra info avīze Nr.69 14 Decembris 2017 Avīze

Iznākusi jaunā RN SIA "Ciemats" decembra info avīze! Aicinām iepazīties ar aktuālajām izmaiņām un aicinājumu iedzīvotājiem informēt uzņēmuma vadību par dažādiem jautājumiem saistītiem ar māju apsaimniekošanu!

Priecīgus Ziemassvētkus, veiksmi un sadarbību Jaunajā 2018.gadā!

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde daudzdzīvokļu mājai "Priedes 4", Silakrogā, energoefektivitātes paaugstināšanai 11 Decembris 2017 Cenu aptaujas

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, „Priedes” 4, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Irvo Jakušovs, tel.Nr.: 26335737, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku 17.01.17. lēmumu Nr.2017-01-1/P4 par dalību energoefektivitātes paaugstināšanas projektā un pirmsprojekta dokumentācijas sagatavošanu, finanšu institūcijas ALTUM administrētās energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros 2017.gada 11.decembrī izsludina iepirkumu „Ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde daudzdzīvokļu mājai "Priedes 4", Silakrogā, energoefektivitātes paaugstināšanai (ID Nr. RNC Ciemats 2017/7).

Iepirkuma priekšmets ir ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde daudzdzīvokļu mājai "Priedes 4", Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar Tehniskās apsekošanas atzinumu un Pārskata par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām (skatīt pielikumu) VI.sadaļu “Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi”.

Piedāvājumi (parakstīti, skenēti) ne vēlāk kā līdz 22.12.2017., plkst.12:00, ir atsūtāmi uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde daudzdzīvokļu mājai "Rīgas iela 12", Ropaži energoefektivitātes paaugstināšanai 05 Decembris 2017 Cenu aptaujas

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, „Priedes” 4, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Irvo Jakušovs, tel.Nr.: 26335737, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku 14.12.16. lēmumu Nr.2016-12-/R12 par dalību energoefektivitātes paaugstināšanas projektā un pirmsprojekta dokumentācijas sagatavošanu, finanšu institūcijas ALTUM administrētās energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros 2017.gada 5.decembrī izsludina iepirkumu „daudzdzīvokļu mājai "Rīgas iela 12" Ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde , Ropaži energoefektivitātes paaugstināšanai (ID Nr. RNC Ciemats 2017/6).

Iepirkuma priekšmets ir ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde daudzdzīvokļu mājai "Rīgas iela 12", Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar Tehniskās apsekošanas atzinumu un Ēkas energosertifikāta - Pārskata par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām (skatīt pielikumu) VI.sadaļu “Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi”.

Piedāvājumi (parakstīti, skenēti) ne vēlāk kā līdz 15.12.2017., plkst.12:00, ir atsūtāmi uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Piedāvājums sastāv no Pieteikuma (pielikumā) un paziņojumā (pielikumā) norādītajiem dokumentiem.

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde daudzdzīvokļu mājai "Jaunceltnes 2 k-3", Mucenieki energoefektivitātes paaugstināšanai 04 Decembris 2017 Cenu aptaujas

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, „Priedes” 4, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Irvo Jakušovs, tel.Nr.: 26335737, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku 08.06.2016. lēmumu Nr.2016-06-1 par dalību energoefektivitātes paaugstināšanas programmā un 09.03.2017. lēmumu Nr. 2017-03-1/J3 par pilnvarojuma akceptēšanu projekta īstenošanai, finanšu institūcijas ALTUM administrētās energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros 2017.gada 4.decembrī izsludina iepirkumu „Ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde daudzdzīvokļu mājai "Jaunceltnes 2 k-3", Mucenieki energoefektivitātes paaugstināšanai (ID Nr. RNC Ciemats 2017/4).

Iepirkuma priekšmets ir ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde  daudzdzīvokļu mājai "Jaunceltnes 2 k-3", Mucenieki mājas atjaunošanai - energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar Tehniskās apsekošanas atzinumu un Ēkas energosertifikāta (sk. pielik.) VI. sadaļu “Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi”.

Piedāvājumi (parakstīti, skenēti) ne vēlāk kā līdz 12.12.2017., plkst.12:00, ir atsūtāmi uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Piedāvājums sastāv no Pieteikuma (pielikumā) un paziņojumā (pielikumā) norādītajiem dokumentiem.

Visas aktualitātes »

Atgādinājums

Pievērsiet uzmanību ūdens skaitītāja derīguma termiņam!

Ja ūdens skaitītājs netiks nomainīts vai verificēts, maksa par ūdeni un kanalizāciju tiks aprēķināta saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013, kuros noteikts, ka ja ūdens skaitītājam dzīvoklī ir beidzies verificēšanas termiņš, apsaimniekotājs ir tiesīgs aprēķināt ūdens patēriņu līdz 10 m³ mēnesī par katru dzīvoklī (mājsaimniecībā) dzīvojošo personu.

Lasīt vairāk

Statistika

RN „Ciemats” SIA dibināts, lai nodrošinātu Ropažu novada apdzīvotās vietās pašvaldības autonomās funkcijas: pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, aukstā un karstā ūdens apgādi, kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana, apkures nodrošināšana, atkritumu izvešanas organizēšana.Kontrolējošā iestāde ir Ropažu novada pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs.

5

Apsaimniekojamie reģioni

Ciemi Ropažu novadā, kuros uzņēmums darbojas - Tumšupe, Ropaži, Mucenieki, Kākciems un Silakrogs

36

Apsaimniekojamās ēkas

Ropažu novadā daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām apbūvei izmantoti tikai 4 - 5 tipveida projekti, kuri savstarpēji atšķiras ar stāvu skaitu, korpusu skaitu un elementu detalizāciju. Dominējošais ēku augstums ir 3 un 5 stāvi

20

Gadu pieredze

Uzņēmums dibināts 1995.gadā. Tas apsaimnieko 36 mājas (1390 dzīvokļi) un sniedz komunālos pakalpojumus četros ciemos, t.sk. juridiskiem uzņēmumiem un privātmājām Ropažos un Tumšupē

44

Profesionāli darbinieki

Lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku komunālo pakalpojumu sniegšanu, atbildīgie darbinieki ir ar kvalifikāciju, izglītību un lielu pieredzi konkrētā nozarē

70 000m2

Teritorija

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo teritoriju

60 070m2

Apsaimniekojamā platība

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām