SIA Ciemats telefons67 901 050 SIA Ciemats rādījumu nodošanaRādījumu nodošana (Rādījumus var nodot tikai no 28. - 01. datumam!)

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU PAAUGSTINĀŠANAS PROGRAMMA

Datums: 08 Septembris 2017 Kategorija: Aktuāli Lasīts 71 reizes

FINANŠU INSTITŪCIJAS "ALTUM" VADĪTĀ DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU PAAUGSTINĀŠANAS PROGRAMMA

 

             2016.gada 18. aprīlī Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir uzsākusi klientu konsultēšanu par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas (turpmāk tekstā DME programma) atbalsta saņemšanas nosacījumiem un ieviešanu.

             Programmas mērķis ir veicināt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Mērķa grupa un labuma guvēji šajā programmā ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

             DME programma paredz daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts), aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt ALTUM aizdevumu projekta realizācijai.

             Saskaņā ar programmas noteikumiem DME programmas projektu finansējuma avots ir grants un aizdevums. DME projekta finansēšanai primāri paredzēts izmantot aizdevumu kādā no komercbankām, ar kuru ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums par DME projektu finansēšanu. Pieteikumu aizdevuma saņemšanai komercbankā vai citam finansētājam iesniedz pēc ALTUM atzinuma par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju saņemšanas, un pēc pakalpojumu sniedzēju atlases vai iepirkuma procedūras veikšanas.

             ALTUM sniedz atzinumu par:

· projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai,

· piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru atbilstoši plānotajam energopatēriņam,

· grantam, aizdevumam un garantijai atbilstoša valsts atbalsta (de minimis) apmēru.

            ALTUM atzinuma saņemšana un piegādātāju atlases procedūras veikšana ir obligāts priekšnoteikums pirms programmas atbalsta pieteikuma grantam un aizdevuma pieteikuma iesniegšanas.

            Detalizētāka informācija par projekta sagatavošanas un iesniegšanas gaitu pieejama materiālā pielikumā!

 

Lejupielādēt pielikumus: