Iedzīvotājiem

Patlaban lielākā daļa iedzīvotāju jau ir saņēmuši un iespējams iepazinošies ar savu māju plānotajām tāmēm nākamajam 2015.gadam. Vēršam uzmanību, ka būtībā apsaimniekošanas maksa mājām nav paaugstināta, lielai daļai māju apsaimniekošanas maksa ir pat pazeminājusies. Lai mājas uzturētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām - tiek veidots finanšu līdzekļu uzkrājums remontdarbiem.

RN „Ciemats” SIA informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2014.gada 23.oktobrī apstiprinājusi jaunus, RN “CIEMATS” SIA iesniegtos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Līdz ar to no šī gada 1. decembra tiks piemēroti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi trīs Ropažu novada apdzīvotās vietās –

Lai veicinātu komunikāciju ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un atvieglotu lēmumu pieņemšanu māju pārvaldīšanas jautājumos, kas saistīti ar maznozīmīgiem vai nelieliem darbiem, kā arī izvērtējot citu pašvaldību māju pārvaldnieku pozitīvo pieredzi, arī SIA „Ciemats” vēlas, lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji būtu aktīvāki un ievēlētu savas mājas vecāko.