Lai neaizmirstama gada garākā diena un īsākā nakts!

RN Ciemats SIA informē, ka 2016.gada 7.jūnijā pabeigti un ar pieņemšanas nodošanas aktu nodoti darbi "Jumta seguma nomaiņa un ventilācijas skursteņu remonts daudzdzīvokļu mājai Priedes 4"  Silakrogā.

Š.G. 2.JŪNIJĀ NOTIKA MĀJAS “KRISTĀLI” DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCE

Š.G. 8.JŪNIJĀ NOTIKA MĀJAS “Jaunceltne 2/3” DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCE

Š.G. 7.JŪNIJĀ NOTIKA MĀJAS “ZAĻĀ 8” DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCE

Š.G. 16.JŪNIJĀ plkst. 19.30 NOTIKS MĀJAS “PRIEDES 2”  DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCE

Par sadzīves atkritumu tarifa izmaiņām ar š.g. 1.jūniju!

No š.g. 1.jūlija apsaimniekošana/pārvaldīšana apliksies ar PVN!

„CIEMATS” SIA INFORMĒ, KA LAIKA PERIODĀ NO Š.G.25.MAIJA LĪDZ 31.JŪLIJAM NOTIKS DZĪVOJAMĀS MĀJAS "PRIEDES 4" JUMTA KAPITĀLAIS REMONTS.

Š.G. 25.MAIJĀ  NOTIKA MĀJAS “PRIEDES 4” DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCE