Ropažu novada „Ciemats” SIA informē, ka ar 2015.gada 1.februāri sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma tarifs būs 1.70 euro + PVN uz vienu cilvēku.

Ropažu kases darba laiks 2015.gadā

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2014.gada novembra  mēnesī.

Ropažu novada „Ciemats” SIA aicina iedzīvotājus cītīgāk sagatavoties kopsapulcei un ņemt vērā sekojošas lietas:

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2014.gada oktobra  mēnesī.

Patlaban lielākā daļa iedzīvotāju jau ir saņēmuši un iespējams iepazinošies ar savu māju plānotajām tāmēm nākamajam 2015.gadam. Vēršam uzmanību, ka būtībā apsaimniekošanas maksa mājām nav paaugstināta, lielai daļai māju apsaimniekošanas maksa ir pat pazeminājusies. Lai mājas uzturētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām - tiek veidots finanšu līdzekļu uzkrājums remontdarbiem.

RN „Ciemats” SIA informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2014.gada 23.oktobrī apstiprinājusi jaunus, RN “CIEMATS” SIA iesniegtos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Līdz ar to no šī gada 1. decembra tiks piemēroti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi trīs Ropažu novada apdzīvotās vietās –

Ropažu novada „Ciemats” SIA ziņo, ka no š.g. 15.oktobra ir pieejamas dzīvojamo māju obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2015.gadam.

SIA „Ciemats” turpina aktīvi īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētos ūdenssaimniecības projektus:

Pēc iedzīvotāju lūguma Ciemats SIA ir apkopojis datus par apkures (ls un EUR/m2) un tarifu (ls un EUR/Mwh) izmaksām par 2012/2013.gada un 2013/2014.gada apkures sezonām apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.