RN „Ciemats” SIA informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2014.gada 23.oktobrī apstiprinājusi jaunus, RN “CIEMATS” SIA iesniegtos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Līdz ar to no šī gada 1. decembra tiks piemēroti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi trīs Ropažu novada apdzīvotās vietās –

Ropažu novada „Ciemats” SIA ziņo, ka no š.g. 15.oktobra ir pieejamas dzīvojamo māju obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2015.gadam.

SIA „Ciemats” turpina aktīvi īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētos ūdenssaimniecības projektus:

Pēc iedzīvotāju lūguma Ciemats SIA ir apkopojis datus par apkures (ls un EUR/m2) un tarifu (ls un EUR/Mwh) izmaksām par 2012/2013.gada un 2013/2014.gada apkures sezonām apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Lai veicinātu komunikāciju ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un atvieglotu lēmumu pieņemšanu māju pārvaldīšanas jautājumos, kas saistīti ar maznozīmīgiem vai nelieliem darbiem, kā arī izvērtējot citu pašvaldību māju pārvaldnieku pozitīvo pieredzi, arī SIA „Ciemats” vēlas, lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji būtu aktīvāki un ievēlētu savas mājas vecāko.